Warunki współpracy
Program Otrzymywania Zapytań Klientów

Program polega na przekazywaniu przez nas Fotografom konkretnych zapytań klientów poszukujących Fotografów.
Do udziału w Programie potrzebna jest Karta Fotografa z informacjami o Twoich usługach.
Wyszukiwarka Fotografów pozwala nam znaleźć Karty Fotografów odpowiadajace zapytaniu Klienta.

Karta Fotografa
jest darmowa !

Karta Fotografa
i Wyszukiwarka Fotografów

Założenie Karty Fotografa umożliwiającej udział
w naszej Wyszukiwarce Fotografów jest darmowe.
Rabat 5% dla Klienta
i Prowizja 10% dla nas
tylko od faktycznej sprzedaży usługi !

Udział w Programie Otrzymywania Zapytań Klientów
Udzielasz rabatu Klientowi w wysokości 5% ceny usługi oraz pokrywasz prowizję na naszą rzecz w wysokości 10% ceny usługi przed rabatem.
Te koszty ponosisz tylko w sytuacji podpisania umowy z Klientem lub otrzymania od Klienta zapłaty za usługę wykonaną bez umowy.

Warunki współpracy - Licencje na Zdjęcia

Pracę fotografów traktujemy z szacunkiem i proponujemy partnerskie warunki współpracy !
Sam ustalasz wysokość ceny za licencję !

Nie ponosisz kosztów współpracy !

0%

Licencje
Otrzymujesz 70% ceny netto licencji.

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z FOTOGRAFEM

szczegółowe warunki współpracy opisane są W UMOWIE Z FOTOGRAFEM


Posiadanie praw autorskich i przestrzeganie przepisów

 1. Musisz być osobą pełnoletnią oraz posiadać samodzielnie pełnię praw autorskich do przekazywanych nam utworów/zdjęć
 2. Przesyłanie plików do serwisu wymaga uprzedniej akceptacji z Twojej Strony Umowy z Fotografem, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności
 3. Przy sprzedaży zdjęć musisz posiadać wymagane prawem zgody od osób, które mogą się rozpoznać na utworze/zdjęciu (czyli gdy osoba mogłaby się rozpoznać np. po widocznej twarzy, znaku szczególnym, tatużu, charakterystycznej sylwetce, stroju lub fryzurze, itp.) na wykorzystanie ich wizerunku (zgoda zarówno w kontekście praw autorskich jak i RODO)
 4. Przy sprzedaży zdjęć musisz posiadać wymagane prawem zgody od właścicieli praw do obiektów (np. miejsca, parki narodowe, budynki, dzieła sztuki, rękodzieła, graffiti, itp.) przedstawionych na utworze/zdjęciu, których prawa są zastrzeżone, na wykorzystanie ich wizerunku (zgoda w kontekscie praw autorskich)
 5. Przekazywane przez Ciebie zdjęcia oraz ich opisy nie mogą naruszać niczyich praw, przepisów prawa, prawa do prywatności lub wizerunku, nie mogą zawierać m.in. treści pornograficznych, obscenicznych, nie mogą zawierać treści szkalujących lub atakujących osoby trzecie, pliki nie mogą zawierać wirusów lub szkodliwego oprogramowania
 6. Jeżeli naruszysz umowę, w szczególności nie będziesz posiadać samodzielnie pełni praw autorskich do przekazywanych nam zdjęć lub praw do wizerunku osób widniejących na przekazanych nam zdjęciach ponosisz z tego tytułu pełną odpowiedzialność, w tym wobec nas, licencjobiorców, którzy zakupią licencje do tych zdjęć oraz naszych dystrybutorów

Licencje i wynagrodzenie

 1. Przekazując nam zdjęcia udzielasz nam prawa do:
  A) Zbywania licencji do zdjęć – bezpośrednio przez nas lub za pośrednictwem naszych dystrybutorów
  B) Zbywania produktów końcowych wykorzystujących zdjęcie lub jego część (np. wydruków lub koszulek) – bezpośrednio przez nas lub przez naszych dystrybutorów
 2. Sam ustalasz ceny netto za poszczególne typy licencji i otrzymujesz 70% ceny netto sprzedanych licencji
 3. Na naszej stronie oferujemy 3 typy licencji - sam decydujesz jakich licencji będziemy mogli udzielać:
  A) Licencja Podstawowa (Edytorska) – wykorzystanie Twojego zdjęcia głównie do artykułów prasowych/internetowych lub do zastosowań osobistych,
  B) Licencja Standardowa (Marketingowa) – wykorzystanie Twojego zdjęcia głównie do marketingu i reklamy produktów,
  C) Licencja Rozszerzona (Produktowa) – wykorzystanie Twojego zdjęcia głównie do sprzedaży produktów wykorzystujących zdjęcie.
 4. Jeżeli wyrazisz na to zgodę to będziemy mogli wykorzystać Twoje zdjęcia do sprzedaży na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem dystrybutorów produktów wykorzystujących te zdjęcia (np. wydruków, puzzli, koszulek), czyli tzw. Produktów Końcowych – my ustalamy cenę sprzedaży Produktów Końcowych, a Ty otrzymujesz albo (i) opłatę jednorazową w wysokości 70% ceny netto Licencji Rozszerzonej (Produktowej), którą sam ustalasz przesyłając nam zdjęcie albo (ii) 20% ceny netto od każdej sprzedanej sztuki takiego Produktu Końcowego – decyzja w tym zakresie jest podejmowana z naszej strony 
 5. Twoje wynagrodzenie może być pomniejszone w przypadku zwrotów lub reklamacji lub roszczeń związanych z Twoimi zdjęciami
 6. Wynagrodzenie wypłacane jest na Twój rachunek bankowy w terminach miesięcznych

Karta Fotografa

 1. Możesz założyć bezpłatnie swoją Kartę Fotografa i przesłać dane o sobie i utwory/zdjęcia do opublikowania w Karcie Fotografa (twoje portfolio)
 2. Do zdjęć publikowanych w swojej karcie fotografa również musisz posiadać pełnię praw autorskich i wymagane przepisami prawa zgody dotyczące osób i obiektów prezentowanych na zdjęciach
 3. Zdjęcia publikowane w karcie fotografa nie są sprzedawane w ramach licencji lub Produktów Końcowych o ile nie prześlesz ich oddzielnie w tym celu do serwisu

Program Otrzymywania Zapytań Klientów

 1. Rejestrując sie w Serwisie jako Fotograf przystępujesz do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów celem otrzymywania potencjalnych zleceń klientów za naszym pośrednictwem
 2. W przypadku realizacji zlecenia klienta otrzymanego za naszym pośrednictwem udzielasz klientowi 5% rabatu, a nam wypłacasz 10% prowizji (o ile podpiszesz umowę z klientem lub otrzymasz od niego zapłatę w przypadku realizacji zlecenia bez podpisywania umowy z klientem)

Współpraca przy przekazywaniu zdjęć

 1. Przed umożliwieniem ci przesyłania zdjęć do sprzedaży Licencji lub Produktów Końcowych musimy zweryfikować Twoją tożsamość poprzez dokonanie z twojej strony przelewu 1 zł z twojego rachunku bankowego na nasz rachunek – kwota ta po wpływie jest oczywiście niezwłocznie zwracana na Twój rachunek
 2. Przesyłane do nas zdjęcia oraz ich opisy powinny być przekazywane zgodnie z naszymi wytycznymi – nie tylko pozwoli to na ich właściwą prezentację zdjęć, ale umożliwi również ich wyszukanie przez potencjalnych kupujących i tym samym może ułatwić ich sprzedaż
 3. Mamy prawo do odmowy publikacji Twoich zdjęć, mamy prawo ich edycji (np. kadrowania) oraz dodawania lub modyfikowania opisów.
 4. Mamy prawo do nieodpłatnego wykorzystania Twoich zdjęć do marketingu i reklamy naszego serwisu internetowego, w tym na stronach internetowych i w portalach społecznościowych – np. publikując Twoje zdjęcie na pierwszej stronie naszego serwisu internetowego lub w artykułach publikowanych na naszym serwisie internetowym lub na naszej stronie na Facebook - czyli z tego tytułu nie przysługuje Ci wynagrodzenie
 5. Nie możemy zagwarantować ciągłości i poprawności działania serwisu – czyli nie można wykluczyć, że np. serwis może mieć przerwy w działaniu – oczywiście w naszym interesie jest dołożenie starań żeby serwis działał poprawnie, ale nie możemy tego zagwarantować - pamiętaj, że zawsze powinieneś samemu przechowywać kopie przesłanych do nas plików 

Usuwanie zdjęć i rozwiązanie umowy

 1. Możesz wycofać zdjęcie lub wypowiedzieć umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia
 2. My również możemy wypowiedzieć umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzeniem lub bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia umowy z Twojej strony
 3. W przypadku zmiany umowy poinformujemy Cię mailowo w terminie co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmian – przy braku akceptacji zmian możesz rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym

 

keyboard_arrow_up